figyelemfelhívás
események
 
Bookmark and Share  
nagyotthallók részére
angol
francia

KÖSZÖNTŐÉn Török-Szabó Erzsébet esküszöm,
az igazat csak is az igazat, a valóságot, mondtam, mondom, állítom,
úgy tényekkel mint bizonyítékokkal, s azzal amit átéltem.

Ezen összefoglaló, arra irányul, hogy tájékoztassam Önt, valamint a Kormány figyelmét ismételten, nyomatékosan felhívjam, a már évek óta eluralkodott jogismeretekkel való visszaélésre. Az Európai csatlakozáshoz komoly visszaható erővel bírhat.

Én Török-Szabó Erzsébet, aki emberi segítségnyújtás akkor még általam nem ismert - azóta annál jobban - jogi-módszer áldozata lettem. 1996 óta per alatt álló, 1997 augusztus 27. óta kilakoltatva élek, folyamatos adatgyűjtés, és nyomozás lett a feladatom. Ennyi adat és ismeret birtokában voltam kénytelen az egyesületet létrehozni. Magánemberként már 1999-ben leadtam az BRFK osztályára a már akkor ismert szervezetten müködő csoportokat. A SORS -TÁRSAK Egyesülete a Fővárosi Bíróság 9914 -es sorszám alatt társadalmi szervezetként, nyilvántartásba vett.

Célja: A hasonló módon károsodottak érdekérvényesítésének elősegítése.

Az alábbiakban röviden szeretném ismertetni az egyesület céljait, tevékenységét.

A Sors-Társak Közhasznú Egyesülete a lakásuktól csalárd módon megfosztottakat fogja össze. Nap mint nap beszélünk róla, sokan mégsem akarják elfogadni, tudomásul venni a szervezett bűnözés ezen fajtáját, amely által bizonyos felelős beosztású személyek, érintettek olykor egész hivatalok, intézmények tevékenysége.

A jogi útvesztőben tévelygő áldozatok, sértettek teljes emberi megalázása, kizsákmányolása, félrevezetése folyik, mely az utcára kerülés szintjéig, a teljes erkölcsi, anyagi, fizikális leromlásig vezet. Ha közülük sokan kisebb törvénytelenséget maguk is elkövettek némi jövedelemszerzés érdekében, őket a család megélhetése, a vállalkozás fenntartása vezérelte.

A jogi képviselők ügyvédek, közjegyzők által készített szerződések, kerülnek aláírásra, azzal a bizalommal - a hely, s ezen személyeknek foglalkozásukból következő tekintélye, a tisztelet adása mellett -, amelyek jogilag szabályosak, de egyoldalúak, a bűnözők érdekét szolgálják.

A sértettekben nem merül fel az a gondolat, hogy elaltatva gyanakvásukat, aláírásuk végzetes következménnyel jár, amit később a bírói ítéletek szentesítenek. Nagyon drága drámai előadás statiszta tagjai ok, amelyben a tudatlan, balga figura szerepkörét kell eljátszania, szemben a már több éve gyakorlott, összeszokott, szervezetten működő csoporttal szemben. A különböző hitelt nyújtó irodák, utazási irodák, sőt újabb információink szerint a nyugdíjas otthonok fenntartói által készített szerződési feltételek sem szavatolják az ügyfél biztonságát, felhívni a jogsértett, jogfosztott emberek sorsára, és azoknak a tetteire, akik a törvény nevében hozzájárultak életek százainak tönkretételéhez.

A rendszerváltozással új bűncselekmény- típus jelent meg, amelyik a törvényesség látszatával, a joggal való visszaélés útján családokat forgat ki lakásukból, otthonukból. Sajátos szervezett bűnelkövetési módszerről van szó.
A lakásmaffia működéséről már 1999 április 6-án tájékoztattam az akkori kormány vezetőit, hivatalait.

Sajnos egyre jobban bővül a jogi elkövetők száma.

angol magyar